వర్గం:CS1 errors

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
బ్యాక్‌లాగ్ చరిత్ర
తేదీ ఈ వర్గాల్లో ఉన్న పేజీలు
2023 జన 9
9,043
2023 జన 25
4,056
2023 మార్చి 21
425
ఇప్పుడు
11,956


అనేకమైన Citation Style 1 citation లోపాల వర్గాలకు ఇది మాతృవర్గం. ఈ వర్గం వర్గం:Articles with incorrect citation syntax కంటే భిన్నమైనది. ఎలాగంటే ఇందులో CS1 మూసలు గానీ, Module:Citation/CS1గానీ చేర్చే వర్గాలు మాత్రమే ఉంటాయి. ఈ వర్గంలో ఉపవర్గాలు మాత్రమే ఉండాలి, పేజీలు ఉండకూడదు.

ఈ లోపాల గురించిన సమాచారాన్ని Help:CS1 errors వద్ద చూడవచ్చు.

ఈ వర్గం లోని ఉపవర్గాల్లో ఉన్న మొత్తం పేజీల సంఖ్య 11,956 (ఈ సంఖ్యను తాజాకరించేందుకు ఈ పేజీని తాజాకరించండి). కొన్ని వ్యాసాల్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ వర్గాల్లో చేరే అవకాడం ఉన్నందున, ఈ సంఖ్యలో కొన్ని పేజీలను ఒకటి కంటే ఎక్కువ సార్లు లెక్కలోకి తీసుకుని ఉండవచ్చు.

ఉపవర్గాలు

ఈ వర్గం లోని మొత్తం 52 ఉపవర్గాల్లో కింది 52 ఉపవర్గాలు ఉన్నాయి.

A

C

I

V