వాడుకరి:Bhagyarekha lukka/ప్రయోగశాల

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

thumbnail thumbnail|seeds liberating

Digitalis purpurea 03 ies.jpg

Bhagyarekha lukka/ప్రయోగశాల
Scientific classification
Kingdom:
(unranked):
Angiosperms
Order:
Lamiales
Family:
Plantagenaceae
Genus:
Digitalis
Species:
purpurea
Binomial name
Digitalis purpurea

ఆర్టికల్ స్ట్రక్చర్ ' (') పుష్పించే మొక్కలలో కుటుంబానికి చెందిన ప్రజాతి. ఈ మొక్క/వృక్షం యొక్క వర్గం - <డివిజన్>.plantae ఈ మొక్క/వృక్షం యొక్క తరగతి - <క్లాస్>. ఈ మొక్క/వృక్షం యొక్క ఉపతరగతి - <సబ్ క్లాస్>. ఈ మొక్క యొక్క శ్రేణి - <సీరీస్>. ఈ మొక్క యొక్క క్రమం -<ఆర్డర్>. ఈ మొక్క యొక్క కుటుంబం - <ఫ్యామిలీ>. ఈ మొక్క యొక్క ప్రజాతి నామము - <జీనస్>. ఈ మొక్క యొక్క జాతి - <స్పీషీస్>. ఈ మొక్క యొక్క ఆవాసం మరియు ఉనికి (habit and habitat) సిస్టమ్యాటిక్ ప్రొసిజర్ వర్గం:ప్లాంటే

:యాంజోయోస్పర్మ్స్
:యూడైకాట్స్
:యాస్ట్రడ్స్

కుటుంబం:ప్లాంటాజినేసే జీనస్:డిజిటాలిస్ స్పీసీస్:పర్పురియ .

లక్షణాలు[మార్చు]

1.ఇది ఒక రసాయనం కలిగియుండును. 2.దీనిలోని గ్లైకొసిదిక్ రసాయనంమందులు తయారీలో ఉపయొగిస్తారు. 3. దీనిలోని రసాయనాన్ని గుండెవైఫల్యం చికిత్సలో ఉపయోగిస్తారు.

బాహ్య లక్షణాలు[మార్చు]

దీని ఆకులు కాండం చుట్టూ మురివలే అమర్చబడి వుంటాయి. కాండము తెలుపు-బూడిద రంగులో వున్న కేశములతో కప్పబడి వుంటుంది. ఆకులు మొదటి సంవత్సరంలో గులాబిపువ్వు వలె అమర్చబడి ఉంటాయి. పండు: దీని పండుకాప్సూల్. కౌమారదశలొ పండుపగిలి విత్తనాలు విడుదలౌతాయి. పుష్పగుచ్చము: పువ్వులు వంగరంగులో వుంటాయి. వేసవి ప్రారంభంలో తేనేటీగలు పుష్పాన్ని సందర్శిస్తాయి.

ఉపయోగాలు[మార్చు]

1.ఇది ఒక రసాయనం కలిగియుండును. 2.దీనిలోని గ్లైకొసిదిక్ రసాయనం మందులు తయారీలో ఉపయొగిస్తారు. 3. దీనిలోని రసాయనాన్నిగుండెవైఫల్యం చికిత్సలో ఉపయోగిస్డిజిటాలిస్ పర్పురె

ఆర్ధిక ప్రాముఖ్యత:[మార్చు]

1. ఇది ఉద్యానవన మొక్క. 2.అలంకరణ మొక్కగా ఉపయోగించెదరు. 3.దీనిడి.జి.డి అణువులనుడి.ఎన్.ఎమరియు ఆర్.ఎన్.ఎ పరీక్షలలో ఉపయోగిస్తారు

గ్రంధ పట్టిక[మార్చు]

====ఔషధముపుర్పురియా:వికిమీడియా సమాచారానికి సంబందించింది ====ఫ్లోరా యూరోపియా:ఔషధముపుర్పురియా ====బ్రిటిష్ దీవులలో జీవావరణ వృక్ష;ఔషధముపుర్పురియాస ====స్కైఫ్లోరా:ఔషధముపుర్పురియా (ఊదా ఔషదం )

beautiful flowers
ఫోలియేజ్
Digitalis purpurea by Danny S. - 001.JPG
Digitalis purpurea 03 ies.jpg

ముగింపు=[మార్చు]

References[edit source | edit]

Jump up ^ Olmstead, R. G., dePamphilis, C. W., Wolfe, A. D., Young, N. D., Elisons, W. J. & Reeves P. A. (2001). "Disintegration of the Scrophulariaceae". American Journal of Botany (American Journal of Botany, Vol. 88, No. 2) 88 (2): 348–361. doi:10.2307/2657024. JSTOR 2657024. PMID 11222255. Jump up ^ "RHS Plant Selector - Digitalis purpurea 'The Shirley'". Retrieved 18 June 2013. Jump up ^ "RHS Plant Selector - Digitalis purpurea 'Excelsior Group'". Retrieved 18 June 2013. Jump up ^ "RHS Plant Selector - Digitalis purpurea f. alba". Retrieved 18 June 2013. Jump up ^ Perennials.com: Digitalis purpurea ‘Dalmatian Purple’

seeds liberating
habit
stem with fruits
tree
entire plant

Borassus flabellifer Scientific classification Kingdom: Plantae (unranked): Angiosperms (unranked): Monocots (unranked): Commelinids Order: Arecales Family: Arecaceae Genus: Borassus Species: B. flabellifer Binomial name Borassus flabellifer