వాడుకరి:JVRKPRASAD/పేజీలు సృష్టించబడ్డాయి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నేను ఇప్పటివరకు సృష్టించిన వ్యాసాల జాబితా క్రింద ఉంది:

వ్యాసాలు
......Wikipedia:WikiProject India/Events/Punjab Edit-a-thon నందు ------ వ్యాసాలు సృష్టించబడ్డాయి.
...... వికీపీడియా:వికీపీడియా ఏషియన్ నెల/2015 ఆవృతం నందు ------ వ్యాసాలు సృష్టించబడ్డాయి.

     వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్స్ ఇన్ ఇండియా ఎడిట్-అ-థాన్ నందు నేను సృష్టించిన వ్యాసాలను సూచిస్తుంది:
     నేను మెరుగైన లేదా విస్తరించిన వ్యాసాలను సూచిస్తుంది:
     పంజాబ్-ఎడిట్-ఎ-థాన్ నందు నేను సృష్టించిన వ్యాసాలను సూచిస్తుంది:
     వికీపీడియా ఆసియా నెల నందు నేను సృష్టించిన వ్యాసాలను సూచిస్తుంది : వికీపీడియా:వికీపీడియా ఏషియన్ నెల/2015 ఆవృతం:

ఇప్పటివరకు నేను సృష్టించిన వ్యాసాల జాబితా క్రింద ఉంది:

2
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
  • [[]]
  • [[]]
  • [[]]
  • [[]]

నేను ఇప్పటివరకు సృష్టించిన జీవితచరిత్ర వ్యాసం (లు) జాబితా క్రింద ఉంది:

1
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.
  • [[]]
  • [[]]