వాడుకరి:Kasyap/ఇసుకపెట్టె

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

హాయ్

మొదటి పేజి
Main
కార్యక్రమ ప్రణాళిక
Program Details
10వ వార్షికోత్సవ సంబరాలు
10th Anniversary Celebrations
ఖర్చులు
Budget
స్పాన్సర్స్
Sponsors
చర్చ
Discussion
నివేదిక
Documentation
కార్యవర్గం
Committeeజమ,ఖర్చుల చిత్తుప్రతి

మెరుగుపరచడానికి మీరూ సహాయం చేయండి.


సంఖ్య వస్తువులు ఎన్ని,ఎంత సమయం ఖరీదు మొత్తం భాద్యత వనరులు ఇతరాలు శీర్షిక పాఠ్యం
Pre conference Expenses:
1 వసతి 5 మందికి 2 రోజులు 1000 10000 కష్యప్ -- --
2 అకాడమీలూ 10 1 1000 10000 -- -- --
3 మీటింగ్స్ 5 1 1000 5000 -- -- --
4 ట్రాన్‌స్‌పోర్ట్ 20 1 1000 20000 --- --- --- ---
5 ఆఫ్లైన్ సి.డీ 500 1 50 25000 --- --- --- ---
Community Participation Support
1 ప్రయాణ ఖర్చులు (తెలుగు సభ్యులు) 40 1 1000 40000 -- -- -- --
2 ప్రయాణ ఖర్చులు (బయటి సభ్యులు) 10 1 2500 25000 -- -- -- --
3 వసతి 80 2 500 80000 -- -- -- --
Felicitation of Community Members
1 విశిష్ట వికీపిడియన్ 1 1 10,000 100,000 -- -- -- --
2 జ్ఞాపికలు 100 1 18 1800 -- -- -- --
Food, Accomodation and Local Transport :
1 అల్పాహారం 100 2 40 8000 గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం గడి పాఠ్యం
2 లోకల్ ట్రాన్స్ఫోర్ట్ 50 2 100 20000 -- -- -- --
3 ఉ.భోజనం 100 2 80 16000 -- -- -- --
4 రా.భోజనం 100 2 100 20000 -- -- -- --
5 కాఫీ,టీ 200 4 20 16000 -- -- -- --
SWAGs
1 వికి చేతి పుస్తకాలు 500 1 100 50000 -- -- -- --
2 టి షర్ట్స్ 100 1 399 39900 -- -- -- --
3 స్టిక్కర్స్ 1000 1 2 2000 -- -- -- --
4 బేనర్లు 10 1 500 5000 -- -- -- --
5 ప్రింట్స్, ఫొటో కాఫీలు 500 1 1 500 -- -- -- --
6 పోస్టర్స్ 20 1 40 800 -- -- -- --


============

"Budget Summary

" Pre conference Expenses: Accomodation Wikiacademy Executive committee meetings Transportation Conference Expenses Food, Accomodation and Local Transport SWAGs (Stickers, Keychains, etc) Infrastructure Public Awareness

Preconference Expenses: S No Item Quantity No. of days/times Rate per unit Expense % Source 1 Accomodation 5 2 1000 10000 2 Wikiacademy 10 1 1000 10000 3 Meetings 5 1 1000 5000 4 Transportation 20 1 1000 20000 5 Offline CD 500 1 50 25000

Community Participation Support S No Item Quantity No. of days/times Rate per unit Expense % Source 1 Travel Support (Telugu Community Members) 40 1 1000 40000 2 Travel Support (Non Telugu Community Members) 10 1 2500 25000 3 Accomodation 80 2 500 80000

Felicitation of Community Members S No Item Quantity No. of days/times Rate per unit Expense % Source 1 విశిష్ట వికీపీడియన్ 1 1 100000 100000 2 Momentos 100 1 200 20000 3 Certificates 100 1 18 1800


Food, Accomodation and Local Transport : S No Item Quantity No. of days/times Rate per unit Expense % Source 1 Breakfast 100 2 40 8000 2 Local Transportation 50 2 100 10000 3 Lunch 100 2 80 16000 4 Dinner 100 2 100 20000 6 Coffee/Tea 200 4 20 16000

SWAGs S No Item Quantity No. of days/times Rate per unit Expense % Source 1 Wiki handbook(Welcome to Wikipedia in Telugu) 500 1 100 50000 2 T Shirts 100 1 399 39900 3 Stickers 1000 1 2 2000 4 Banners 10 1 500 5000 5 Printouts and Photocopies 500 1 1 500 6 Posters 20 1 40 800

Infra : S No Item Quantity No. of days/times Rate per unit Expense % Source 1 Conference Venue 1 2 10000 20000 2 PA System 1 2 1000 2000 3 Internet, Wifi 1 2 7500 15000 4 Projector 2 2 2000 8000 5 Stationery 100 1 50 5000

Public Awareness: S No Item Quantity No. of days/times Rate per unit Expense % Source 1 FM Radio announcements 0 1 0 0 FM Ranbow వాళ్ళు వుచితంగా ప్రచారం చేస్తామన్నారు , మిగిలినవారిని సంప్రదించలేదు 2 Handouts 1000 1 2 2000 3 Banners and Posters (pre event to be displayed at Book shops/public places) 10 1 500 5000 4 Print Media 0 1 0 20000 For Press Meetings @ 10th Dec , and High Tea ఈ సమావేశము ద్వారా దశమ వికీ గురించి కొన్ని ప్రత్యేక కధనాలు , టి‌వి లో షోలు ఆశించవచ్చు 5 Electronic Media Coverage 0 1 0 6 Video Documentation 1 2 5000 10000 7 Event Documentation 2 2 2500 10000