వాడుకరి:Veera.sj/sandbox/ఫోటోగ్రఫీ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నాకు సహాయం చేయటనికి ఇంత దూరం వచ్చినందుకు, మీ విలువైన సమయాన్ని వెచ్చించదలచుకొన్నందుకు ధన్యవాదాలు. నా ఇసుకతిన్నె లోని ఈ భాగాన్ని ఫోటోగ్రఫీ కి సంబంధించిన ఆంగ్ల పదాలు - వాటి తెలుగు అనువాదాలను సమిష్ఠిగా సేకరించటానికి ఉపయోగించదలచుకొన్నాను. మీకు తోచిన పదములని మీరూ చేర్చవచ్చును. అనువాదాలు లేని పదములని అనువదించవచ్చును. ఫోటోగ్రఫిని గురించిన ఇతర సలహాలు/సూచనలు చేయవచ్చును.

A[మార్చు]

B[మార్చు]

C[మార్చు]

D[మార్చు]

E[మార్చు]

F[మార్చు]

 • F-number=ఎఫ్-సంఖ్య
 • focal point=
 • Focus point=
 • Focus= కటక నాభి
 • Photographic Film=ఫోటోగ్రఫిక్ ఫిలిం
 • Focal length=నాభ్యంతరం
 • Field of view=
 • (Film) Development=సంవర్థనం
 • (Film) Processing=సంవిధానం
 • Film format=
 • Film Speed=

G[మార్చు]

 • Guide Number=

H[మార్చు]

 • Hyperfocal Distance=

I[మార్చు]

 • Image=ప్రతిబింబం
 • Image plane = ప్రతిబింబ ఫలకం
 • Image processing - ప్రతిబింబ ప్రక్రియ
 • Image Sensor=చిత్ర సంవేదకి/ప్రతిబింబ గ్రాహకం
 • Infrared Photography=పరారుణ ఛాయాగ్రహణం
 • ISO Speed=ఐ ఎస్ ఓ వేగం/ఫిలిం వేగం

J[మార్చు]

K[మార్చు]

L[మార్చు]

 • Latent Image=గుప్త ప్రతిబింబం
 • Lens=కెమెరా కటకం
 • Negative=వృద్ధి చేసిన ఫిల్ము

M[మార్చు]

 • Magnify=
 • Metering=
 • Metring Mode=
 • Monochrome=ఏకవర్ణం

N[మార్చు]

O[మార్చు]

P[మార్చు]

 • Perspective=వీక్షణ కోణం, వీక్షణ బిందువు
 • Perspective Distortion = కోణ వక్రీకరణ
 • Photoetching=
 • Photograph=ఛాయాచిత్రం
 • Photographic Development=ఛాయాచిత్ర సంవర్ధనం
 • Photographic Emulsion=ఛాయాచిత్ర మిశ్రమము
 • (Photographic) Film=ఫోటోగ్రఫిక్ ఫిలిం
 • Photographic Image=ఛాయాగ్రహణ చిత్రం
 • Photographic Paper=ఛాయాచిత్ర కాగితము
 • Photographic Plate=ఛాయాగ్రహణ పళ్ళెము
 • Photographic Processing=ఛాయాచిత్ర సంవిధానం
 • Photographic Printing=ఛాయాచిత్ర ముద్రణ
 • Photography=ఛాయాచిత్రకళ/ఛాయాగ్రహణం
  • Amateur Photography = అభిలాష ఛాయాచిత్రకళ
  • Color Photography = బహువర్ణ ఛాయాచిత్రకళ
  • Digital Photography=సాంఖ్యిక ఛాయాచిత్రకళ
  • High Speed Photography=అతివేగ ఛాయాచిత్రకళ
  • Professional Photography=నైపుణ్య ఛాయాగ్రహణం
 • Photojournalism=
 • Photolithography=
 • Photo Manipulation=ఛాయాచిత్ర అభిసంధానం
 • Pixel=పిక్సెల్(picture cell=చిత్ర చదరం)
 • Pinhole Camera=సూది బెజ్జం కెమేరా
 • Positive=ధనాత్మకం

Q[మార్చు]

R[మార్చు]

 • Real Image=నిజ ప్రతిబింబం
 • Red-eye effect=ఎరుపు కన్ను ప్రభావం
 • Reflection=పరావర్తనం

S[మార్చు]

 • Sepia=సెపియా టోన్
 • Shutter=కెమేరా తలుపు
 • Shutter Speed= కెమేరా తలుపుల వడి
 • SLR (Single Lens Reflex)= ఏక కటక పరావర్తనం
 • Spectrum=వర్ణపటం
 • Subtractive Method=వ్యవకలన పద్థతి

T[మార్చు]

 • TLR (Twin Lens Reflex) = ద్వి కటక పరావర్తనం

U[మార్చు]

V[మార్చు]

 • viewfinder = వీక్షణదర్శిని
 • vignetting=

W[మార్చు]

 • White Balance=శ్వేత సమతుల్యం

X[మార్చు]

Y[మార్చు]

Z[మార్చు]