వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2009 10వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2009 10వ వారం
భూమిపై ఖండాలు

ప్రపంచంలోని వివిధ భూభాగాలను ఖండాలు అంటారు. వివిధ భూభాగాలు కలసి ఉన్న విధానాన్ని బట్టి ఖండాలను వివిధ పద్ధతులలో భావించవచ్చును.

ఫోటో సౌజన్యం: AlexCovarrubias