వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2011 45వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search


ఈ వారపు బొమ్మ/2011 45వ వారం
సీత చూడామణిని తీసుకొంటున్న హనుమంతుడు

సీత చూడామణిని తీసుకొంటున్న హనుమంతుడు - రామాయణం సుందర కాండములోని విషయం - హంపి హజారరామాలయంలోని శిల్పం

ఫోటో సౌజన్యం: సోహమ్ బెనర్జీ