వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2019 01వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2019 01వ వారం
త్రయంబకం లోని గంగాద్వారం వద్ద గోదావరి మాత విగ్రహం.గోదావరి దక్షిణ భరతావనిలో అతి పెద్ద నది.

త్రయంబకం లోని గంగాద్వారం వద్ద గోదావరి మాత విగ్రహం.గోదావరి దక్షిణ భరతావనిలో అతి పెద్ద నది.

ఫోటో సౌజన్యం: Pradeep717