వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2019 02వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2019 02వ వారం
చలికాలపు సూర్యొదయ సమయాన విశాఖపట్నం లోని తూర్పు కనుమలలో "కంబాలకొండ అభయారణ్యం"

చలికాలపు సూర్యొదయ సమయాన విశాఖపట్నం లోని తూర్పు కనుమలలో "కంబాలకొండ అభయారణ్యం"

ఫోటో సౌజన్యం: Srichakra Pranav