వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2019 03వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2019 03వ వారం
పండుగ సందర్భంగా ప్రత్యేక వంటకాలన్ని ఒకే అరటి ఆకుపైన పేర్చబడి ఉన్న చాయాచిత్రం.

పండుగ సందర్భంగా ప్రత్యేక వంటకాలన్ని ఒకే అరటి ఆకుపైన పేర్చబడి ఉన్న చాయాచిత్రం.

ఫోటో సౌజన్యం: United Hotel Management Academy