వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2019 04వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2019 04వ వారం
1787లో పశ్చిమ బెంగాల్ లోని చిన్సురియ వద్ద డచ్చు వారి స్తావరం యొక్క తైల వర్ణ చిత్రం.

1787లో పశ్చిమ బెంగాల్ లోని చిన్సురియ వద్ద డచ్చు వారి స్తావరం యొక్క తైల వర్ణ చిత్రం.

ఫోటో సౌజన్యం: Napoleon 100