వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2019 06వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2019 06వ వారం
పచ్చ పొలుగు గువ్వల జంట. ఈ గువ్వ తమిళనాడు రాష్ట్ర పక్షి

పచ్చ పొలుగు గువ్వల జంట. ఈ గువ్వ తమిళనాడు రాష్ట్ర పక్షి

ఫోటో సౌజన్యం: Sham Edmond