వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2019 07వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2019 07వ వారం
1969 లో రొమేనియా అధ్యక్షుడు నికొలస్ చాచెస్క్యూ (మధ్యన) తో పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు (ఎడమవైపు వ్యక్తి)

1969 లో రొమేనియా అధ్యక్షుడు నికొలస్ చాచెస్క్యూ (మధ్యన) తో పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు (ఎడమవైపు వ్యక్తి)

ఫోటో సౌజన్యం: FOCR