వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2019 09వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2019 09వ వారం
కొయ్యపాఱలు వదులుగా ఉన్న త్రవ్విన మట్టిని తీయడానికి ఉపయోగిస్తారు.

కొయ్యపాఱలు వదులుగా ఉన్న త్రవ్విన మట్టిని తీయడానికి ఉపయోగిస్తారు.

ఫోటో సౌజన్యం: L. Mahin