వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2019 10వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2019 10వ వారం
హిందూమహాసముద్రం లో తిరిగే ఒక సీతాకోకచేప (Blackwedged butterflyfish)

హిందూమహాసముద్రం లో తిరిగే ఒక సీతాకోకచేప (Blackwedged butterflyfish)

ఫోటో సౌజన్యం: Bernard E. Picton