వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2019 12వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2019 12వ వారం
థాయిలాండ్ లోని సుఖోథాయి వద్ద ఒక ప్రముఖ హిందూ దేవాలయం (విష్ణువు దేవాలయం - 13వ శతాబ్దము)

థాయిలాండ్ లోని సుఖోథాయి వద్ద ఒక ప్రముఖ హిందూ దేవాలయం (విష్ణువు దేవాలయం - 13వ శతాబ్దము)

ఫోటో సౌజన్యం: Supanut Arunoprayote