వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2019 13వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2019 13వ వారం
దిబ్బ (పశువుల కొట్టం,గొర్రెల దొడ్డి వంటి వాటిలో వున్న చెత్త, పేడను వూడి కొంత దూరంలో కుప్పగావేసి తర్వాత దాన్ని పంటలకు ఎరువుగా వేస్తారు

దిబ్బ (పశువుల కొట్టం,గొర్రెల దొడ్డి వంటి వాటిలో వున్న చెత్త, పేడను వూడి కొంత దూరంలో కుప్పగావేసి తర్వాత దాన్ని పంటలకు ఎరువుగా వేస్తారు

ఫోటో సౌజన్యం: వాడుకరి:Bhaskaranaidu