వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2019 14వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2019 14వ వారం
కాశ్మీరులోని దాల్ సరస్సు యొక్క సుందర ప్రతిబింబం (దూరాన హిమాలయాలు)

కాశ్మీరులోని దాల్ సరస్సు యొక్క సుందర ప్రతిబింబం (దూరాన హిమాలయాలు)

ఫోటో సౌజన్యం: Kreativeart