వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2019 17వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2019 17వ వారం
రష్యా రాజధాని మాస్కోలోని అంతర్జాతీయ వ్యాపార కేంద్రం

రష్యా రాజధాని మాస్కోలోని అంతర్జాతీయ వ్యాపార కేంద్రం

ఫోటో సౌజన్యం: Ludvig14