వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2019 19వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2019 19వ వారం
గేర్ల పనితీరు, అమరిక వ్యవస్థ సులువుగా తెలిపే చిత్రం

గేర్ల పనితీరు, అమరిక వ్యవస్థ సులువుగా తెలిపే చిత్రం

ఫోటో సౌజన్యం: Jahobr