వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2019 21వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2019 21వ వారం
ఒడిషాలోని సిమిలీపాల్ జాతీయ వనంలో ప్రవహిస్తున్న పల్పాల నది

ఒడిషాలోని సిమిలీపాల్ జాతీయ వనంలో ప్రవహిస్తున్న పల్పాల నది

ఫోటో సౌజన్యం: Byomakesh07