వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2019 22వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2019 22వ వారం
సికందరాబాద్ - పూణే నగరాల మధ్య నడిచె "శతాబ్ధి" రైలు

సికందరాబాద్ - పూణే నగరాల మధ్య నడిచె "శతాబ్ధి" రైలు

ఫోటో సౌజన్యం: Belur Ashok