వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2019 35వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2019 35వ వారం
కేరళలోని మదియపర ప్రాంతంలో లాటరైట్ గడ్డి భూముల వద్ద ఒక సుందర దృశ్యం

కేరళలోని మదియపర ప్రాంతంలో లాటరైట్ గడ్డి భూముల వద్ద ఒక సుందర దృశ్యం

ఫోటో సౌజన్యం: Uajith