వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2019 36వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2019 36వ వారం
బ్రిటన్ లోని హిత్రూ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో "ఎయిర్ ఇండియా" కు చెందిన బోయింగ్ విమానం

బ్రిటన్ లోని హిత్రూ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో "ఎయిర్ ఇండియా" కు చెందిన బోయింగ్ విమానం

ఫోటో సౌజన్యం: Chris Lofting