వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2019 37వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2019 37వ వారం
త్రివేండ్రంలో పద్మనాభస్వామి దేవాలయ సముదాయం

త్రివేండ్రంలో పద్మనాభస్వామి దేవాలయ సముదాయం

ఫోటో సౌజన్యం: Ashcoounter