వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2019 40వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2019 40వ వారం
ఏలూరు నగరంలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కలక్టరేటు భవనం. 1932లో నిర్మించినది.

ఏలూరు నగరంలో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కలక్టరేటు భవనం. 1932లో నిర్మించినది.

ఫోటో సౌజన్యం: IM3847