వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2019 41వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2019 41వ వారం
కర్నూరు జిల్లాలోని మథరం గ్రామంలోని శివ సీతారామాంజనేయ దేవాలయం

కర్నూరు జిల్లాలోని మథరం గ్రామంలోని శివ సీతారామాంజనేయ దేవాలయం

ఫోటో సౌజన్యం: ప్రణయ్ రాజ్