వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2019 43వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2019 43వ వారం
చౌహామల్లా రాజభవనం వద్ద ఫిరంగి

చౌహామల్లా రాజభవనం వద్ద ఫిరంగి

ఫోటో సౌజన్యం: ఆదిత్య పకిడె