వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2019 50వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2019 50వ వారం
తుంగభద్రా నది తీరాన హంపిలో "పురందరదాసు మండపం"

తుంగభద్రా నది తీరాన హంపిలో "పురందరదాసు మండపం"

ఫోటో సౌజన్యం: Dr Murali Mohan Gurram