వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2019 52వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2019 52వ వారం
బోగడ ఒక రకమైన పువ్వుల మొక్క. భొగడ చెట్టు సుమారుగా 16 మీటర్ల ఎత్తు పెరుగుతుంది.ఆయుర్వేద ఔషధాల తయారిలో పొగడ చెట్టు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది.

బోగడ ఒక రకమైన పువ్వుల మొక్క. భొగడ చెట్టు సుమారుగా 16 మీటర్ల ఎత్తు పెరుగుతుంది.ఆయుర్వేద ఔషధాల తయారిలో పొగడ చెట్టు ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది.

ఫోటో సౌజన్యం: వాడుకరి: Adityamadhav83