వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2020 38వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2020 38వ వారం
శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో బుచ్చిరెడ్డిపాలెం కోదండ రామస్వామి ఆలయ గోపురం.

శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో బుచ్చిరెడ్డిపాలెం కోదండ రామస్వామి ఆలయం గోపురం.

ఫోటో సౌజన్యం: Kodandaram