వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2021 15వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2021 15వ వారం
డార్జిలింగ్ లో పాలు అమ్ముకునే వారు, 1923 లో వచ్చిన ది ఎన్‌సైక్లోపీడియా ఆఫ్ ఫుడ్ అనే పుస్తకం నుంచి సేకరించబడినది

డార్జిలింగ్ లో పాలు అమ్ముకునే వారు, 1923 లో వచ్చిన ది ఎన్‌సైక్లోపీడియా ఆఫ్ ఫుడ్ అనే పుస్తకం నుంచి సేకరించబడినది

ఫోటో సౌజన్యం: ఆర్టిమస్ వార్డ్