వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2021 22వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2021 22వ వారం
లక్నో లోని ముహమ్మద్ అలీ షా సమాధి (చోటా ఇమాంబరా)

లక్నో లోని ముహమ్మద్ అలీ షా సమాధి (చోటా ఇమాంబరా)

ఫోటో సౌజన్యం: PP Yoonus