వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2021 36వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2021 36వ వారం
బెంగళూరు లాల్ భాగ్ లోని గాజు గృహం (గ్లాస్ హౌస్)

బెంగళూరు లాల్ భాగ్ లోని గాజు గృహం (గ్లాస్ హౌస్)

ఫోటో సౌజన్యం: Cooladi77