వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2021 46వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2021 46వ వారం
మలేషియాలోని పుత్రజయ లోగల పుత్ర మసీదు

మలేషియాలోని పుత్రజయ లోగల పుత్ర మసీదు

ఫోటో సౌజన్యం: Azuladnan