వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2022 18వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2022 18వ వారం
పురి విప్పిన నెమలి ఫించం

పురి విప్పిన నెమలి ఫించం. ఆడ నెమళ్ళను ఆకర్షించడానికి మగ నెమళ్ళు ఈ విధంగా చేస్తాయి.

ఫోటో సౌజన్యం: Ot