వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2023 31వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2023 31వ వారం
గుజరాత్, వడోదర లో రెండువందల ఏళ్ళకు పైగా చరిత్ర కలిగిన గైక్వాడ్ వంశస్థుల రాజ భవనం, లక్ష్మీ విలాస్ ప్యాలెస్.

గుజరాత్, వడోదర లో రెండువందల ఏళ్ళకు పైగా చరిత్ర కలిగిన గైక్వాడ్ వంశస్థుల రాజ భవనం, లక్ష్మీ విలాస్ ప్యాలెస్.

ఫోటో సౌజన్యం: తనయ్ భట్