వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2024 27వ వారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ వారపు బొమ్మ/2024 27వ వారం
ఫిలిప్పీన్స్ దీవులలో సముద్రం అడుగున కనిపించే గొడుగు లాంటి ఆల్గే

ఫిలిప్పీన్స్ దీవులలో సముద్రం అడుగున కనిపించే గొడుగు లాంటి ఆల్గే

ఫోటో సౌజన్యం: Diego Delso