వికీపీడియా:భాషాదోషాల పట్టిక

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

తెవికీలో సామాన్యంగా దొర్లుతున్న దోషాలను ఇక్కడ సూచించండి. సభ్యులు తమ రచనల్లో ఈ దోషాలు రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసికోవడానికి ఈ జాబితా దోహదం చేస్తుంది.

 • RTS లో రాయడం వలన దొర్లే దోషాలు:
  1. త్వం, త్వం రాయడంలో దోషాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. లో ఉండాల్సిన చోట లొ అని ఉండటం ఎక్కువగా గమనిస్తున్నాం.
  2. ట, డ, త, ద వంటి అక్షరాలు రాసేటపుడు దొర్లే తప్పులు: వీటిని RTS పద్ధతిలో రాసేందుకు T, D, t, d లను వాడతాము. షిఫ్టుకీ పట్టుకోవడంలో వచ్చే తేడా వలన ఈ అక్షరాలు తారుమారయ్యే అవకాశం ఉంది.
  3. ట, డ వంటి అక్షరాల పక్కనే రాసే అక్షరపు గుణింతంలో దొర్లే తప్పులు: వీటిని RTS పద్ధతిలో రాసేందుకు కాపిటల్ అక్షరాలు T, D వాడతాము. వేగంగా టైపు చేసేటపుడు షిఫ్టుకీ పట్టుకొని ఈ అక్షరం టైపు చేసాక, దాని వెనువెంటే వచ్చే అక్షరం కూడా కాపిటల్ పడే అవకాశం ఉంది. ఉదాహరణకు అటువంటి అని రాయవలసిన చోట అటూవంటీ అని పడే అవకాశం ఉంది.
  4. అక్షరానికి బదులుగా యె అక్షరం కనపడుతుంది.

అక్షర దోషాలుండే పదాలు:[మార్చు]

 • ఇకడ(ఇక్కడ)
 • మద్య(naduma)
 • ఆశియా(ఆసియా)
 • దక్షిన(krinda)
 • చెక్కర(చక్కెర)
 • టెలిపోన్(టెలిఫోన్)
 • పోన్(ఫోన్)
 • సమచారం(సమాచారం)
 • ప్రత్యెక(ప్రత్యేక)
 • విదుదల(విడుదల)
 • పరిస్తితి(పరిస్థితి)
 • ఇకడ(ఇక్కడ)
 • అవుసరం(అవసరం)
 • ప్రచుర్యం(ప్రాచుర్యం)
 • పెర్లు(పేర్లు)
 • పాటశాల(badi)
 • రాష్త్ర(రాష్ట్ర)
 • వ్రుత్తి(pani)
 • క్రుషి(కృషి)
 • ప్రదమ, ప్రధమ(modati)
 • అథిక, ఆధిక(ekkuva)
 • చైర్మన్(ఛైర్మన్)
 • అద్యక్ష(అధ్యక్ష)
 • ఉందును(ఉండును)
 • ప్రదర్సన(chupinchatam)
 • వాంచ(korika)
 • రెద్ది(రెడ్డి)
 • శాస్వత(eppatiki)
 • తరవాత(తరువాత)
 • అబివృద్ధి(perugudala)
 • పభుత్వ(ప్రభుత్వ)
 • విధ్య(chaduvu)
 • రఛయిత(రచయిత)
 • అద్యక్షుడు(అధ్యక్షుడు)
 • జర్గిన(gadichina)
 • గర్బవతి(గర్భవతి)
 • కల్గిన(కలిగిన)
 • నుండీ(నుండి)
 • జాతియ, జతీయ(జాతీయ)
 • బాద్యత(బాధ్యత)
 • వాతవరణం(వాతావరణం)
 • లభిస్థుంది(dorukutundi)
 • సంత్రుప్తి(సంతృప్తి)
 • సాదనం(సాధనం)
 • రంద్రం(రంధ్రం)
 • ఛెరువు(చెరువు)
 • సంబందం(సంబంధం)
 • సాదారణం(సాధారణం)
 • మాత్రు(మాతృ)
 • సందర్బం(సందర్భం)
 • ప్రబావం(ప్రభావం)
 • ఛరిత్ర(చరిత్ర)
 • లబించింది(dorikindi)
 • బాద్యత(బాధ్యత)
 • పరిది(పరిధి)
 • తర్వత(తర్వాత)
 • ప్రారంబం(ప్రారంభం)
 • దర్సకత్వం(దర్శకత్వం)
 • బారతీయ, భారతియ(భారతీయ)
 • అదికారి(dora)
 • మరుయు(మరియు)
 • త్రుప్తి(తృప్తి)
 • మెర్రుగ్గా(manchiga)
 • స్రుష్టి(సృష్టి)
 • ద్రుష్టి(chupu)
 • వద్ధ(వద్ద)
 • డిల్లీ(ఢిల్లీ)
 • తుర్పు(mundu)
 • విదానం(paddati)
 • సంవత్స్తరం(edadi)
 • నంచి(నుంచి)

--జయంత్ కుమార్ 07:19, 30 ఆగష్టు 2010 (UTC)

 • జయంత్ గారికి,
 • వుందును, ఉందును అనే పదములు సందర్భమును బట్టి వాడుట జరుగును. మరి బాట్ యాంత్రికముగా అన్నీ "ఉండును" అని మార్చితే వాటి అర్ధములు మారిపోగలవు. మరి అలాగే "త్రుప్తి"/తృప్తి కూడాను. మరికొంత మంది అభిప్రాయములు కూడా తీసుకోగలరు.
 • జె.వి.ఆర్.కె.ప్రసాద్ 12:23, 21 డిసెంబర్ 2010 (UTC)