వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/ప్రాజెక్టు టైగర్ రచనా పోటీ/2018/వ్యాసాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సమర్పించడంలో సాంకేతిక ఇబ్బందులు ఎదురైన వ్యాసాలు[మార్చు]

ప్రాజెక్టు టైగర్ రచనా పోటీలో సమర్పించేప్పుడు ఏవైనా అరుదైన సమస్యలు ఎదురైతే (వ్యాసంలో కృషి 300 పదాలకు పైబడి ఉండి, బైట్ల సంఖ్య కూడా 9 వేలు దాటివున్నా కూడా స్వీకరించకుంటే) అప్పుడు అరుదైన సందర్భాల్లోనే ఇక్కడ సమర్పించవచ్చు

వాడుకరి పేరు వ్యాసం పేరు సమస్య
వాడుకరి:JVRKPRASAD రేవతి పదాలు సంఖ్య తప్పు చూపిస్తున్నది. మొత్తం 390 కొత్త పదాలు ఉన్నాయి
వాడుకరి:JVRKPRASAD ప్రేమపుస్తకం వ్య్యాసం సమాచారం కొత్తది మరియు పదాలు సంఖ్య తప్పు చూపిస్తున్నది
వాడుకరి:JVRKPRASAD పవిత్ర లోకేష్ కొత్త వ్యాసం. మొత్తం 319 పదాలు ఉన్నాయి, కానీ 160 పదాలు అని తప్పు చూపిస్తున్నది.
వాడుకరి:JVRKPRASAD బాలకృష్ణుడు (సినిమా) కొత్త వ్యాసం. మొత్తం 456 పదాలు ఉన్నాయి, కానీ 320 పదాలు అని తప్పు చూపిస్తున్నది.