వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూన్ 10

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
మీకు ఆసక్తి ఉన్న విషయాలపై కేంద్రీకరించండి

సాహిత్యం? శిల్పం? మతం? ఆరోగ్యం? వ్యవసాయం? మనోవిజ్ఞానం? యాంత్రిక శాస్త్రం? - ఏదైనా కానీ, మీకు ఆసక్తి ఉన్న విషయాన్ని ఎంచుకొని దానికి సంబంధించిన వ్యాసాలు వ్రాయండి, లేదా ఉన్నవాటిని మెరుగు పరచండి. ఇలా చేస్తే వికీ నాణ్యత పెరుగుతుంది. మీకు కూడా సరదాగా ఉంటుంది.

నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా