వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 20

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
మొదటి పేజీ వ్యాసాల నిర్వహణ


వికీపీడియా:ఈ వారపు వ్యాసం జాబితా చూడండి. ఈ సెక్షను నిర్వహణలో మీరు సహకరించ వచ్చును.

  • ముందు వారాలకు ఇప్పటికే నిశ్చయమైన వ్యాసాలను మరింత మెరుగు పరచ వచ్చును.
  • ఆ పై వారాలకు బాగున్నవనిపించిన వ్యాసాలను ఎంపిక చేసి, వాటిని మొదటి పేజీలో ప్రదర్శించడానికి సంగ్రహరూపం వ్రాయ వచ్చును.


నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా