వికీపీడియా:వికీ చిట్కాలు/జూలై 27

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
దుశ్చర్యలా? ప్రయోగాలా?

నమోదు కాని సభ్యుల (ఐ.పి.అడ్రసు మాత్రమే వస్తుంది) దిద్దుబాట్లను గమనిస్తూ ఉండండి. అధిక భాగం క్రొత్త సభ్యుల ప్రయోగాలు కావచ్చును. వాటిని సరైన విధంగా సవరించవలసి ఉంటుంది. కొన్ని దిద్దుబాట్లు ఉద్దేశ్య పూర్వకంగా చేసే దుశ్చర్యలు (Vandalism) కావచ్చును. వాటిని సకాలంలో నిరోధించాల్సి ఉంటుంది.


నిన్నటి చిట్కా - రేపటి చిట్కా