వికీపీడియా:విషయ ప్రాముఖ్యత

వికీపీడియా నుండి
(వికీపీడియా:విషయ ప్రాధాన్యత నుండి దారిమార్పు చెందింది)
Jump to navigation Jump to search

తెలుగు వికీపీడియాలో ఒక వ్యాసం ఉండదగినదా లేదా అన్న విషయం బేరీజు వేయడానికి ఆ విషయం యొక్క ప్రాముఖ్యతను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. "ప్రాముఖ్యత" అంటే ప్రసిద్ధి, ప్రజాదరణ, ఉన్నత స్థానం అని కాదు. అయితే ఈ పదాల మధ్య తప్పకుండా కొంత సంబంధం ఉంటుంది. ఇందుకు అదనంగా వికీపీడియా వ్యాసాలకు తటస్థ దృక్కోణం, నిర్ధారింప తగినది, మౌలిక పరిశోధనలు నిషిద్ధం అనే మౌలిక నిబంధనలు ఉన్నాయని మరచిపోవద్దు. అయితే, తటస్థ దృక్కోణంలో వ్రాసి, నిర్ధారింపదగినదై, ఇంతకు ముందు ప్రచురింపబడినంత మాత్రాన అది "ప్రాముఖ్యత" కలిగినది అని చెప్పడానికి వీలు లేదు.

ఈ "ప్రాముఖ్యత" అనే అంశం ఫలానా విషయంపై వ్యాసం ఉండవచ్చునో లేదో అనే సందిగ్ధాన్ని తీర్చడానికి మాత్రమే. వ్యాసంలో వ్రాసిన విషయాన్ని నియంత్రించడానికి మాత్రం కాదు. తటస్థ దృక్కోణం, నిర్ధారింప తగినది, మౌలిక పరిశోధనలు నిషిద్ధం అనే నియమాలు వర్తిస్తాయి.

ప్రాముఖ్యతను గుర్తించే అంశాలు[మార్చు]

ఆంగ్ల వికీలో "Notability" కి ఇచ్చిన ప్రమాణాలు ఇవి.

 • ఒక విషయం గురించి విశ్వసనీయమైన ప్రచురణలలో (ఆ సబ్జెక్టుకు సంబంధించిన ప్రత్యేక ప్రచురణలలో కాదు) గణనీయంగా వ్రాయబడితే అది ప్రముఖమైన విషయం అనవచ్చును.

సాధారణ విషయ ప్రాముఖ్యత మార్గదర్శకాలు[మార్చు]

ఒక విషయం, ఆ విషయానికి సంబంధంలేని స్వతంత్రమైన మరియు విశ్వసనీయమైన మూలాలలో విస్తృతంగా చర్చించబడి / వ్రాయబడి / వ్యాఖ్యానించబడి ఉంటే ఆ విషయం స్వతంత్రమైన వికీ వ్యాసం లేదా జాబితాకు అర్హమైనదని అనుకోవచ్చు.

 • "విస్తృతంగా వ్రాయబడినది / చర్చించబడినది / వ్యాఖ్యానించబడినది" అంటే ఆ విషయం గురించి మాధ్యమాలలో ఎంత క్షుణ్ణంగా చర్చించబడినదంటే, వికీ వ్యాసం వ్రాయటానికి ప్రాథమిక పరిశోధన చేయాల్సిన అవసరం రాకూడదు. విశేషంగా చర్చించబడటం అంటే ఆ మూలానికి మూల వస్తువు ఈ విషయం కాకపోయినా ఫర్వాలేదు కానీ, మరీ యధాలాపంగా చేసిన చిన్న వ్యాఖ్య కాకూడదు.[1]
 • "విశ్వసనీయమైన" అంటే విశ్వసనీయమైన మూలాలలో ప్రస్తావించబడిన మార్గదర్శకం ప్రకారం విషయ ప్రాముఖ్యతను నిర్ధారించుకునేందు తగిన సాంపదకత్వ సమగ్రత ఉన్న మూలలు. ఏ భాషలోనైనా, ఏ మాధ్యమంలోనైనా ప్రచురించబడిన కృతులు మరియు మీడియా మూలాలుగా పరిగణించబడుతున్నవి. ఒక విషయంపై ద్వితీయ మూలాలు ఉండటం విషయప్రాముఖ్యత నిర్ధారణకు చక్కని పరీక్ష.
 • "మూలాలు"[2] should be secondary sources, as those provide the most objective evidence of notability. There is no fixed number of sources required since sources vary in quality and depth of coverage, but multiple sources are generally expected.[3] Sources do not have to be available online and do not have to be in English. Multiple publications from the same author or organization are usually regarded as a single source for the purposes of establishing notability.
 • "Independent of the subject" excludes works produced by the article's subject or someone affiliated with it. For example, advertising, press releases, autobiographies, and the subject's website are not considered independent.[4]
 • "Presumed" means that significant coverage in reliable sources creates an assumption, not a guarantee, that a subject should be included. A more in-depth discussion might conclude that the topic actually should not have stand-alone article—perhaps because it violates what Wikipedia is not, particularly the rule that Wikipedia is not an indiscriminate collection of information.[5]

If a topic does not meet these criteria but still has some verifiable facts, it might be useful to discuss it within another article.

Notes[మార్చు]

 1. Examples: The 360-page book by Sobel and the 528-page book by Black on IBM are plainly non-trivial. The one sentence mention by Walker of the band Three Blind Mice in a biography of Bill Clinton (Martin Walker (1992-01-06). "Tough love child of Kennedy". The Guardian. In high school, he was part of a jazz band called Three Blind Mice.) is plainly trivial.
 2. Including but not limited to newspapers, books and e-books, magazines, television and radio documentaries, reports by government agencies, and academic journals. In the absence of multiple sources, it must be possible to verify that the source reflects a neutral point of view, is credible and provides sufficient detail for a comprehensive article.
 3. Lack of multiple sources suggests that the topic may be more suitable for inclusion in an article on a broader topic. It is common for multiple newspapers or journals to publish the same story, sometimes with minor alterations or different headlines, but one story does not constitute multiple works. Several journals simultaneously publishing different articles does not always constitute multiple works, especially when the authors are relying on the same sources, and merely restating the same information. Similarly, a series of publications by the same author or in the same periodical is normally counted as one source.
 4. Works produced by the subject, or those with a strong connection to them, are unlikely to be strong evidence of notability. See also: Wikipedia:Conflict of interest for handling of such situations.
 5. Moreover, not all coverage in reliable sources constitutes evidence of notability for the purposes of article creation; for example, directories and databases, advertisements, announcements columns, and minor news stories are all examples of coverage that may not actually support notability when examined, despite their existence as reliable sources.

ఇవీ చూడండి[మార్చు]