వికీపీడియా:Articles for deletion/నిజాం పాలనలో భూమి పన్ను విధానాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నిజాం పాలనలో భూమి పన్ను విధానాలు[మార్చు]

నిజాం పాలనలో భూమి పన్ను విధానాలు (edit | talk | history | protect | delete | links | watch | logs | views) – (View log⧼dot-separator⧽ Stats)
(Find sources: "నిజాం పాలనలో భూమి పన్ను విధానాలు" – news⧼Dot-separator⧽newspapers⧼Dot-separator⧽books⧼Dot-separator⧽scholar⧼Dot-separator⧽HighBeam⧼Dot-separator⧽JSTOR⧼Dot-separator⧽free images⧼Dot-separator⧽free news sources⧼Dot-separator⧽The Wikipedia Library⧼Dot-separator⧽NYT⧼Dot-separator⧽WP reference)

Totally scripted, with false claims Sakura6977 (చర్చ) 10:24, 31 మార్చి 2019 (UTC)