వికీపీడియా:Statistics

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
కొన్ని వివరాలు ఆంగ్ల వికీవి. తెలుగుకి అనుసరణ చేయవలసివున్నది.

WikiStats
Main
General statistics
Breakdowns

మీరిది చదువుతుండగా వికీపీడియా సెకెనుకి 2 దిద్దుబాట్ల చొప్పున్న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వికీ వాడుకరులచే సమాచారాన్ని చేర్చుకుంటోంది. ప్రస్తుతం తెలుగు వికీపీడియాలో 83,037 వ్యాసాలు ఉన్నాయి‌. ఇంత విషయ సంపదను చాలా రకాలుగా విశ్లేషించొచ్చు. ఐతే స్థూలంగా ఒక అవగాహనకు రావడానికి అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన మార్గం గణాంకాలను పరిశీలించడం.

ఈ పేజీలో వికీపీడియా గురించిన కొన్ని గణాంకాలూ, వివిధ పోకడల విశ్లేషణతో పాటు, వికీపీడియాను ఒక విజ్ఞాన సర్వస్వంగా, ఒక జాలగూడుగా, ఒక సామాజిక గుంపుగా విశ్లేషించడానికి కావలసిన వివిధ ఉపకరణాల వివరాలు ఉంటాయి. కొన్ని ఉపకరణాలు ప్రస్తుత గణాంకాలను తెలుసుకునేందుకు పనికొస్తే, కొన్నేమో గణాంకాలలో కాలంతో పాటు వస్తున్న మార్పులను అర్థం చేసుకునేందుకు పనిచేస్తాయి. మీరు మీ సొంత గణాంకాలను పొందుపరుచుకునేందుకు ఉపయోగపడే సమాచారం కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది.

వెంటనే మారిపోయే గణాంకాలు

[మార్చు]
  • ప్రత్యేక:గణాంకాలు – ప్రస్తుతం ఎన్ని పేజీలు ప్రధాన పేరుబరిలో ఉన్నాయో చూపించే పేజీ. పేజీల సంఖ్యను వేరెక్కడైనా పేర్కొనాలంటే మీడియావికీ మూస {{NUMBEROFARTICLES}}ని వాడవచ్చు. ఇదికాక మొత్తం అన్ని పేరుబరుల్లో ఉన్న పేజీలూ, మొత్తం వికీపీడియాలో జరిగిన దిద్దుబాట్ల సంఖ్యా, ఒక పేజీలో జరిగే సగటు దిద్దుబాట్లూ, నిర్వహకులూ, సభ్యత్వమున్న వాడుకరుల వివరాలు కూడా ఇక్కడ చూడవచ్చు.
  • Wikipedia:Database reports – a page that contains an index of automatically generated reports about the project.

Active counters

[మార్చు]
  • Number of pages: 3,57,517
  • Number of articles: 96,282
  • Number of files: 14,655
  • Number of edits: 41,86,975
  • Number of Users: 1,29,470
  • Number of admins: 11
  • Number of active registered users: 203 (Registered users who have performed an action in the last 30 days, the number of unregistered active users is not compiled)
Purge to update the counters
The 1 billionth edit took place on April 16, 2010.

Page views

[మార్చు]

Deletion and vandalism statistics

[మార్చు]

Periodically updated statistics

[మార్చు]
Manually created chart of English-language Wikipedia Article Count: January 2001 – May 2013
A relatively stable 10% of editors who make over 5 edits each month make over 100 edits.

A number of statistics have been generated by various people from database downloads, which allow them to analyze the Wikipedia database automatically using various programs and scripts. The frequency of updates varies according to when new downloads are available and how often the maintainers can produce them.

Manually updated statistics

[మార్చు]

These are compilations of statistical information that are updated regularly from outside sources.

Archived statistics

[మార్చు]

The following statistical resources are currently unavailable or no longer updated, and listed for historical interest. They are sorted by the month in which they were last updated:

Graph showing the number of days between every 10,000,000 edits.

Articles by importance and quality

[మార్చు]
About this table

Archived analysis

[మార్చు]
[మార్చు]