వికీపీడియా చర్చ:బాటు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

విక్షనరీలో కొత్తపేజీలు తయారుచెయ్యడానికి ఇటువంటి బాటొకటుంటే బాగుంటుంది. ఇంగ్లీషు విక్షనరీలో తెలుగు అర్థాలు చేర్చి ఉన్న ప్రతీ పదానికీ తెలుగు విక్షనరీలో ఒక పేజీ తయారుచెయ్యగలిగితే పేజీ తయారుచెయ్యడం తేలికైపోతుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా సంవత్సరాల పేజీలకోబాటుండాలి. __చదువరి (చర్చ, రచనలు) 19:05, 10 ఏప్రిల్ 2006 (UTC)