వెర్బినేసి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వెర్బినేసి
Flowers , fruit and (right) leaves
of a Lantana cultivar
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
Division:
Class:
Subclass:
(unranked):
Order:
Family:
వెర్బినేసి

ప్రజాతులు

About 35-90 depending on circumscription (see text)

వెర్బినేసి పుష్పించే మొక్కలలో ఒక కుటుంబం.

ఇవి ఎక్కువగా ఉష్ణ మండలంలో పెరిగే చెట్లు. వీనికి గుత్తులుగా చిన్న పరిమళభరితమైన పూలు పూస్తాయి. వీనిలో ఇంచుమించు 35 to 90 ప్రజాతులలో సుమారు 2,000 జాతుల మొక్కలున్నాయి. చాలా ప్రజాతులను 20-21 శతాబ్దంలో లామియేసి క్రిందకి తరలించడం మూలంగా చాలా తగ్గిపోయాయి. ఈ రెండు కుటుంబాలు లేమియేలిస్ క్రమం క్రిందకి వస్తాయి.


ముఖ్యమైన ప్రజాతులు

[మార్చు]
టేకు (టెక్టోనా) కలప