వ్యతిరేకము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వ్యతిరేకము, భేదం, విరుద్ధత మారు (Opposite) ఒకదానితో ఒకటి విభిన్నమైన విషయాలు.