శివారెడ్డి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. పెరుగు శివారెడ్డి - డాక్టర్ పెరుగు శివారెడ్డి (1920 సెప్టెంబరు 12 - 2005 సెప్టెంబరు 6) ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ఒక ప్రఖ్యాత నేత్రవైద్య నిపుణుడు.
  2. కె.శివారెడ్డి - సుప్రసిద్ధ వచన కవి. అభ్యుదయ కవి. విప్లవకవి.
  3. ఎల్లూరి శివారెడ్డి - పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము ఉపకులపతి.
  4. శివారెడ్డి (నటుడు) - తెలుగు సినిమా హాస్య నటుడు